Русиньскый словничок (тестовый режім)odreagovanie  -  абреакція
odreagovanie  -  одреаґованя
odreagovať  -  одреаґовати
odredigovať  -  одредіґовати
odregulovať  -  одреґуловати
odretý  -  оддертый
odretý  -  одертый
odrezať  -  одрїзати
odrezávať  -  одрїзовати
odrezok  -  одрїзок
odrhnutie  -  очуханя
odrhovať  -  очухати
odriecť  -  одречі
odriekanie  -  одрїканя
odriekať  -  одрїкати
odriekavý  -  одрїкавый
odrieknuť  -  одречі
odrieknutý  -  одреченый
odrieť  -  одерти
odrobenina  -  скыршенина
odrobený  -  одпрацованый
odrobený  -  одробеный
odrobený  -  одробленый
odrobiť  -  одробити
odroda  -  одрода
odroda  -  сорта
odroda  -  файта
odrodenie  -  одроджіня
odrodilec  -  зрадця
odrodiť  -  одродити
odrotovať  -  одротовати
odrovnať  -  зруйновати
odrovnať  -  одписати (зруйновати)
odrúbať  -  одрубати
odrubovať  -  одрубовати
odryť  -  одрыти
odrývať  -  одрывати
odsadať  -  одсїдати
odsadený  -  одсадженый
odsadiť  -  одсадити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.