Русиньскый словничок (тестовый режім)subskripcia  -  абоннемент
subskripcia  -  передплатне
subskripcia  -  предплатне
subskripcia  -  субскріпція
substancia  -  субстанція
substanciálny  -  субстанціалный
subštandard  -  субштандарт
subštandardný  -  субштандартный
substantivácia  -  субстантівація
substantivačný  -  субстантівачный
substitúcia  -  субстітуція
substitučný  -  субстітучный
subtropický  -  субтропічный
subvencia  -  субвенція
súčasne  -  сучаснї
súčasne  -  сучасно
súčasník  -  сучасник
súčasnosť  -  сучасность
súčasný  -  сучасный
súčasť  -  часть
súčet  -  сума
šúchanie  -  шуханя
suchár  -  сухарь
šúchať  -  чухати
šúchať  -  шухати
suchosť  -  сухость
suchota  -  сухота
šuchotať  -  шемотїти
šuchotať  -  шущати
šuchotavý  -  шущавый
suchoty  -  сухоты
suchozemský  -  сухоземный
suchý  -  сухый
súci  -  валушный
súčiastka  -  компонент
súčiastka  -  сучастка
súčinnosť  -  кооперація
súčinnosť  -  сполупраца
súčinný  -  сочінный
súcit  -  состражданя


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.