Русиньскый словничок (тестовый режім)zrub  -  зруб
zrúbaný  -  зрубаный
zrúbať  -  зрубати
zrúcanina  -  звалина
zrúcať  -  збуряти
zručnosť  -  зручность
zručný  -  зґрабный
zručný  -  зручный
zruinovaný  -  зруйнованый
zruinovať  -  зруйновати
zrušenie  -  зрушіня
zrušenie  -  порушіня
zrušený  -  зрушеный
zrusifikovať  -  змоскалёвати
zrusifikovať  -  зрусіфіковати
zrusinizovať  -  зрусинізовати
zrušiť  -  зрушыти
zrušiteľný  -  ануловательный
zrušiteľný  -  зрушытельный
zrušovať  -  зрушовати
zrútenie  -  впаджіня
zrútiť sa  -  впасти
zružovieť  -  зружовіти
zryčať  -  зрычати
zrýchlenie  -  акцелерація
zrýchlenie  -  ускорїня
zrýchlený  -  прискореный
zrýchliť  -  прискорити
zrýchliť  -  ускорити
zrýchľovať  -  прискорёвати
zryť  -  зрыти
zrytý  -  зрытый
zrývať  -  зрывати
ztenšiť  -  потоншати
ztenšiť  -  потоншыти
ztenšovať  -  потоншовати
zub  -  зуб
zubáč  -  зубач
zubár  -  зубарь
zubatý  -  зубатый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.