Русиньскый словничок (тестовый режім)zrod  -  зрод
zrodenie  -  зроджіня
zrodený  -  зродженый
zrodiť  -  зродити
zrolovať  -  зроловати
zronený  -  зроненый
zroniť  -  зронити
zröntgenovať  -  зрентґеновати
zrosený  -  зросеный
zrosiť  -  зросити
zrovnať  -  зрівнати
zrovnávať  -  зрівноправнити
zrozumelý  -  зрозумілый
zrozumieť  -  зрозуміти
zrozumieteľne  -  нарозлук
zrozumiteľnosť  -  зрозумілость
zrub  -  зруб
zrúbaný  -  зрубаный
zrúbať  -  зрубати
zrúcanina  -  звалина
zrúcať  -  збуряти
zručnosť  -  зручность
zručný  -  зґрабный
zručný  -  зручный
zruinovaný  -  зруйнованый
zruinovať  -  зруйновати
zrušenie  -  зрушіня
zrušenie  -  порушіня
zrušený  -  зрушеный
zrusifikovať  -  змоскалёвати
zrusifikovať  -  зрусіфіковати
zrusinizovať  -  зрусинізовати
zrušiť  -  зрушыти
zrušiteľný  -  ануловательный
zrušiteľný  -  зрушытельный
zrušovať  -  зрушовати
zrútenie  -  впаджіня
zrútiť sa  -  впасти
zružovieť  -  зружовіти
zryčať  -  зрычати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.