Русиньскый словничок (тестовый режім)zreteľ  -  аспект
zreteľ  -  погляд
zreteľne  -  ясно
zreteľný  -  очівісный
zreteľný  -  ясный
zrevidovať  -  зревідовати
zrevolucionizovať  -  зреволуціонізовати
zrezať  -  зрїзати
zrezávať  -  зрїзовати
zrežírovať  -  зрежіровати
zriadenie  -  зряджіня
zriadený  -  зрядженый
zriadiť  -  заложыти
zriadiť  -  засновати
zriaďovanie  -  зряджованя
zriaďovateľ  -  зряджователь
žriebä  -  гача
zriecť  -  зречі
zriedený  -  зрїдженый
zriediť  -  зрїдити
zriedka  -  зрїдка
zriedkavosť  -  рїдкость
zriedkavý  -  зрїдкавый
žriedlo  -  жрідло
zriekanie sa  -  абстіненція
zriekanie sa  -  зрїканя ся
zriekať sa  -  зрїкати ся
zriekla  -  зрекла
zrieknuť sa  -  зречі ся
zrieknutie sa  -  зречіня ся
zrieknutie sa  -  зрїкнутя ся
zrieť  -  зрїти
zrieť (badať)  -  бачіти
zrkadlenie  -  зеркаліня
zrkadliť  -  зеркалити
zrkadlo  -  гладилніця
zrkadlo  -  глядило
zrkadlo  -  глядилце
zrkadlo  -  джвередло
zrkadlo  -  дзеркало


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.