Русиньскый словничок (тестовый режім)zob  -  дзёб
zobák  -  дзёбак
zobák  -  клювак
zobaný  -  дзёбаный
zobať  -  дзёбати
zobjímať  -  зобїмати
zoblečený  -  розоблеченый
zobliecť  -  зоблечі
zobliecť  -  розоблечі
zobliecť sa a veci pohodiť bez odloženia  -  злущіти зо ся даяке облечіня
zobliecť sa prudko a oblečenie pohodiť na zem  -  злущіти зо ся лахы
zobliekať  -  зоблїкати
zobliekať sa  -  зоблїкати ся
zobliekať sa  -  розоблїкати ся
zobnúť  -  дзёбнути
žobrač  -  жеброта
žobrač  -  жобрач
žobrač  -  жоброта
žobráčiť  -  жебраковати
žobráčiť  -  жобрачіти
žobráčka  -  жобрачка
žobrácky  -  жебрацькый
žobrácky  -  жобрацькый
žobrák  -  жебрак
žobrák  -  жобрак
žobranie  -  жобраня
zobraný  -  взятый
žobraný  -  жобраный
zobrať  -  взяти
žobrať  -  жобрати
zobrať  -  зобрати
zobrazenie  -  зображіня
zobrazený  -  зображеный
zobraziť  -  зобразити
zobrazovacia jednotka  -  дісплей
zobrazovať  -  зображати
žobrota  -  жеброта
žobrota  -  жоброта
zobudený  -  збудженый
zobudiť  -  зобудити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.