Русиньскый словничок (тестовый режім)za svetla  -  завидна
za ten čas  -  під тот час
za vidna  -  завидна
za žiadnych okolností  -  нияк раз
zaachkať  -  заахкати
zaangažovať  -  заанґажовати
zaárendovať  -  заарендовати
zaasfaltovať  -  заасфалтовати
žaba  -  жаба
zababraný  -  забабраный
zababrať  -  забабрати
zábal  -  забал
zabalenie  -  запакованя
zabalený  -  забаленый
zabalený  -  запакованый
zabaliť  -  забалити
zabaliť  -  запаковати
zabaliť do perinky  -  загорнути до перинкы
zabaliť do perinky  -  закутати до перинкы
zabaľovať  -  забалёвати
zabalzamovať  -  забалзамовати
zabárať sa  -  застрявати ся
zabarikádovať  -  забарікадовати
zábava  -  забава
zábava (s pijatikou)  -  погулянка
zabávač  -  забавляч
zabávaný  -  забавляный
zabávať  -  веселити
zabávať  -  забавляти
zabávať sa  -  веселити ся
zabávať sa  -  забавляти ся
zabávať sa (pri alkohole)  -  мулатовати
zabávať sa (veseliť sa, tancovať)  -  гуляти
zabavenie  -  однятя
zabavený  -  забавленый
zábavisko  -  забависко
zabaviť (predmety)  -  одняти
zabaviť (predmety)  -  сконфішковати
zabaviť (zábavou)  -  забавити
zabaviť sa  -  выгуляти ся


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.