Русиньскый словничок (тестовый режім)vybuchnúť  -  выбухнути
vybuchnúť  -  експлодовати
vybuchnutý  -  выбухнутый
vybuchovať  -  выбухати
vybuchovať  -  выбуховати
výbuchový  -  выбуховый
vybudovanie  -  выбудованя
vybudovaný  -  выбудованый
vybudovať  -  выбудовати
vybúrať  -  выбуряти
výbušnina  -  выбушнина
výbušný  -  выбушный
výbušný  -  експлозівный
výbušný človek  -  нарванець
vyčačkaný  -  вычачканый
vyčačkať  -  вычачкати
vyčakávať  -  вычековати
výčapník  -  чопнарь
vyčarovať  -  вычаровати
vyčasiť sa  -  вычасити ся
vycedený  -  выцідженый
vycediť  -  выцідити
vyceďovať  -  выціджовати
vyceriť  -  выщірити
vyčerpanie  -  вычерьпаня
vyčerpanosť  -  вычерьпаность
vyčerpaný  -  вычерьпаный
vyčerpať  -  вычерьпати
vyčerpavajúce  -  нестерпне
vyčerpávajúci  -  вычерьпный
vyčesaný  -  вычесаный
vyčesať  -  вычесати
vychádzajúci  -  выходячій
vychádzať  -  выходжати
vychádzka  -  прогулька
vychádzka  -  шпацірка
vychladiť  -  выхолодити
vychladnúť  -  выстынути
vychladnúť  -  выстыти
vychladnúť  -  остыти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.