Русиньскый словничок (тестовый режім)vybojovaný  -  выборотый
vybojovať  -  выбоёвати
vybojovať  -  выбороти
výbor  -  выбор
výborne  -  вынятково
výborne  -  герешнї
výborný  -  вынятковый
výborný  -  герешный
vyboxovaný  -  выбоксованый
vyboxovať  -  выбоксовати
vybrakovaný  -  выбракованый
vybrakovať  -  выбраковати
vybrániť  -  выборонити
vybraný  -  выбраный
vybraný  -  вынятый
vybrať  -  выбрати
vybrať  -  выняти
vybrať (z možností)  -  зволити
vybrať hotovosť  -  заінкасовати
vybrať sa (do sveta)  -  пустити ся
vybrať sa na cestu  -  зобрати ся до пути
vybratý  -  выбратый
vybrodený  -  выбродити
vybrodiť  -  выбродженый
výbrus  -  выбрус
vybrúsený  -  выбрушеный
vybrúsiť  -  выбрусити
vybrusovať  -  выбрушовати
výbuch  -  выбух
výbuch  -  експлозія
vybúchať  -  вынухати
vybuchnúť  -  выбухнути
vybuchnúť  -  експлодовати
vybuchnutý  -  выбухнутый
vybuchovať  -  выбухати
vybuchovať  -  выбуховати
výbuchový  -  выбуховый
vybudovanie  -  выбудованя
vybudovaný  -  выбудованый
vybudovať  -  выбудовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.