Русиньскый словничок (тестовый режім)vsunúť  -  вдїти
vsunúť  -  всунути
vsúvať  -  вдївати
vsúvať  -  всувати
vsypaný  -  всыпаный
vsypať  -  всыпати
vtáča  -  пташа
vtáčací  -  пташачій
vtáčatko  -  пташатко
vtáčí  -  пташачій
vtáčik  -  пташок
vtáčik  -  пташочок
vtáčkať  -  пташкарь
vtáctvo  -  птацтво
vťahovaný  -  втягованый
vťahovať  -  втяговати
vták  -  птах
vťatý  -  втятый
vtedajší  -  тогдышнїй
vtedajší  -  тодышнїй
vtedy  -  в тім часї (тоды)
vtedy  -  в тот час
vtedy  -  втогды
vtedy  -  натотчас
vtedy  -  тогды
vtedy  -  тоды
vtedy  -  тым часом
vtedy  -  тымчасом
vtelený  -  втїленый
vteliť  -  втїлити
vteľovať  -  втїлёвати
vtesnený  -  втїснены
vtiahnuť  -  втягнути
vtip  -  смішок
vtipkár  -  фіґлярь
vtipkovať  -  фіґлёвати
vtipný  -  забавный
vtisnúť  -  вопхати
vtisnúť  -  втиснути
vtisnúť  -  натискати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.