Русиньскый словничок (тестовый режім)v prvom rade  -  наперед
v prvom rade  -  передовшытко
v prvom rade  -  самоперше
v rámci  -  в рамках
v rámci možností  -  в меджах можливого
v rámci možností  -  в рамках можливого
v rozpakoch  -  безрадный
v rozpakoch  -  беспомічный
v rozpakoch  -  збараненый
v rozpakoch  -  неістый
v skutočnosti  -  властнї
v skutočnosti  -  властнї (де факто)
v skutočnosti  -  де факто
v strede  -  серед
v strede  -  серед (села, поля)
v tom čase  -  в тім часї
v tom čase  -  тогды (в тім часї)
v túto chvíľu  -  дораз
v túto chvíľu  -  теперь
v túto chvíľu  -  теперька
v závislosti od  -  в завислости од
v závislosti od  -  в залежности од
v žiadnom prípade  -  нияк раз
vábenie  -  ваблїня
vábič  -  вабник
vábiť  -  вабити
vábiť  -  кортїти
vábiť  -  омамуняти
vábiť niekoho  -  лудити
vábivý  -  вабивый
vábnička  -  вабець
vábny  -  вабный
vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata)  -  бобовник (Menyanthes trifoliata)
Václav  -  Вацлав
vačok  -  вачок
väčší  -  бівшый
väčší  -  векшый
väčšia krabica  -  бакса
väčšie množstvo pichliačov  -  осетя
väčšina  -  векшость


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.