Русиньскый словничок (тестовый режім)v minulom roku  -  тамтого року
v nájme  -  за арендов
v noci na dnes  -  днесь в ночі
v okamihu  -  в єден миґ
v okamžiku  -  вочімін
v podstate  -  в базї
v podstate  -  з ґрунту
v priebehu  -  бігом
v priebehu  -  в проходжіню
v priebehu  -  в процесї
v priebehu  -  в часї
v priebehu  -  перебігом
v prostriedku  -  серед
v prostriedku  -  серед (села, поля)
v prvom rade  -  наперед
v prvom rade  -  передовшытко
v prvom rade  -  самоперше
v rámci  -  в рамках
v rámci možností  -  в меджах можливого
v rámci možností  -  в рамках можливого
v rozpakoch  -  безрадный
v rozpakoch  -  беспомічный
v rozpakoch  -  збараненый
v rozpakoch  -  неістый
v skutočnosti  -  властнї
v skutočnosti  -  властнї (де факто)
v skutočnosti  -  де факто
v strede  -  серед
v strede  -  серед (села, поля)
v tom čase  -  в тім часї
v tom čase  -  тогды (в тім часї)
v túto chvíľu  -  дораз
v túto chvíľu  -  теперь
v túto chvíľu  -  теперька
v závislosti od  -  в завислости од
v závislosti od  -  в залежности од
v žiadnom prípade  -  нияк раз
vábenie  -  ваблїня
vábič  -  вабник
vábiť  -  вабити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.