Русиньскый словничок (тестовый режім)uznanie  -  признаня
uznanie  -  узнаня
uznanlivý  -  узнанливый
uznanlivý  -  узнатый
uznaný  -  признаный
uznaný  -  узнаный
uznať  -  признати
uznať  -  узнати
uznávaný  -  признаваный
uznávaný  -  узнаваный
uznávať  -  признавати
uznávať  -  узнавати
uznesenie  -  узнесїня
uzol  -  ґуз
uzol  -  узел
uzol (v tvare uzla, hrče)  -  бозуля
uzol (v tvare uzla, hrče)  -  буля
užovka  -  ужовка
užrať  -  ужерти
uzrieť  -  взрїти
uzrieť  -  збачіти
uzrieť  -  узрїти
uzrozumieť  -  узрозуміти
uzurpátor  -  узурпатор
uzurpátorka  -  узурпаторка
uzurpátorstvo  -  узурпаторство
uzurpcia  -  узурпація
uzurpovať  -  узурповати
v  -  в
v  -  у
v armáde  -  при войску
v biede  -  в бідї
v celku  -  в цїлку
v duchu  -  в духу
v handrách  -  цундравый
v krajnom prípade  -  одбіды
v minulom roku  -  тамтого року
v nájme  -  за арендов
v noci na dnes  -  днесь в ночі
v okamihu  -  в єден миґ


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.