Русиньскый словничок (тестовый режім)ubehnúť  -  перейти
ubehovať  -  убіговати
uberať  -  уберати
ubezpečenie  -  завірїня
ubezpečenie  -  запевнїня
ubezpečený  -  завіреный
ubezpečiť  -  завірити
ubezpečiť  -  убезпечіти
ubezpečiť  -  убеспечіти
ubezpečovať niekoho výrazom namojdušu  -  душовати ся
ubiehať  -  убігати
ubíjaný  -  вбиваный
ubíjaný  -  убиваный
ubíjať  -  вбивати
ubíjať  -  убивати
ubiť  -  вбити
ubiť  -  убити
ubitie  -  убитя
ubitý  -  убитый
Ubľa  -  Убля
Ubľan  -  Ублян
Ubľanka  -  Ублянка
ubľanský  -  убляньскый
ublíženie  -  пошкоджіня
ublíženie  -  уближіня
ublížiť  -  уближыти
úbočie  -  збоча
úbočie  -  убоч
úbohosť  -  біда
úbohosť  -  убогость
úbohý  -  бідный
úbohý  -  жалостный
úbohý  -  убогый
úbor  -  уніформа
úbožiak  -  бідак
úbožiak  -  бідняк
úbožiak  -  лазар
úbožiak  -  сеґінь
úbožiak  -  сирохман
ubránenie (zachovanie)  -  всокочіня


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.