Русиньскый словничок (тестовый режім)tasiť (meč, kord)  -  выняти
taška  -  ташка
taška (malá)  -  таща
Taškent  -  Ташкент
taškentský  -  ташкентьскый
taštička  -  ташочка
ťať  -  тяти
Tatár  -  Татар
tatárka  -  татарка
Tatiana  -  Татьяна
tatko  -  татко
táto  -  гевса
táto  -  сеса
tato  -  тато
táto  -  тота
tatranka  -  татранка
tatranský  -  татраньскый
Tatry  -  Татры
ťava  -  верблюд
ťaví  -  верблюджій
taxa  -  такса
taxameter  -  таксаметер
taxatívny  -  таксатівный
taxík  -  таксік
taxikár  -  таксікарь
taxikársky  -  таксікарьскый
taxonómia  -  таксономія
taxovať  -  таксовати
ťažba  -  добываня
ťaženie  -  тяжіня
ťažiť  -  добывати
ťažiť (v bani apod.)  -  добывати
ťažiť (váhou predmetu, pri srdci)  -  тяжыти
ťažká, namáhavá práca  -  кара
ťažkať si  -  тяжобити собі
ťažké rozhodovanie  -  ділема
ťažké rozhodovanie  -  тяжке вырїшованя
ťažko  -  тяжко
ťažko (pri práci)  -  трудно
ťažko dýchajúci  -  задыхливый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.