Русиньскый словничок (тестовый режім)tajkonaut  -  тайконавт
tajne  -  украдком
tajnička  -  тайнічка
tajničkár  -  тайнічкарь
tajný  -  тайный
tajný agent  -  шпіон
tajomníčka  -  таёмнічка
tajomník  -  таёмник
tajomnosť  -  таёмность
tajomný  -  таёмный
tajomný  -  таємный
tajomstvo  -  таёмство
tajomstvo  -  таємніця
tajomstvo  -  тайна
tajuplný  -  таёмный
tajuplný  -  таємный
tak  -  сяк
tak  -  та
tak  -  так
takby  -  табы
takisto  -  таксамо
takmer  -  добрї же
takmer  -  лем-лем
takmer  -  майже
takmer  -  скоро
takmer (pomaly)  -  мало (лем-лем)
takmer (pomaly)  -  помалы
takmer (vzdialenosť)  -  приближно (оддаленость)
takpovediac  -  такповіджено
takt  -  одчутя (міры)
takt  -  такт
taktický  -  тактічный
taktiež (alebo)  -  або
taktik  -  тактік
taktika  -  тактіка
taktizovať  -  тактізовати
taktnosť  -  тактность
taktný  -  тактный
takto  -  так
takto  -  такто


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.