Русиньскый словничок (тестовый режім)strava  -  їджіня
strava  -  кошт
strava  -  потрава
strava  -  страва
strávenie  -  стровлїня
stráviť  -  стравити
stráviť  -  стровити
stráviť (čas)  -  перебыти
stravník  -  стравник
stravný  -  стравный
stravovanie  -  стравованя
stravovaný  -  стравованый
stravovať  -  стравовати
stráž  -  варта
stráž  -  патроля
stráž  -  сторож
strážca  -  вартащ
stráže  -  патроля
stráženie  -  вартованя
strážený  -  вартованый
strážený  -  оганяный
strážiaci  -  сторожучій
strážiť  -  варовати
strážiť  -  вартовати
strážiť  -  оганяти
strážiť  -  патролёвати
strážiť  -  сторожыти
strážiť  -  стражыти
strážiť niečo, niekoho  -  мерьковати
strážna služba  -  варта
strážnik  -  варташ
strážny  -  сторожный
strážny domček na železnici  -  бахтарня
štrbavý  -  щербатый
štrbený  -  щербленый
štrbina  -  щерба
štrbina  -  щербина
štrbiť  -  щербити
strčený  -  штуреный
strčiť  -  штурити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.