Русиньскый словничок (тестовый режім)stopky  -  стопкы
stopnúť  -  стопнути
stopnutý  -  стопнутый
stoporený  -  стопореный
stoporiť  -  стопорити
stopovať  -  слїдити
stopovať  -  стоповати
storno  -  сторно
stornovanie  -  сторнованя
stornovaný  -  сторнованый
stornovať  -  сторновати
storočie  -  столїтя
storočie  -  стороча
storočnica  -  сторочніця
storočný  -  сторочный
story  -  сторі
stotina  -  стотина
stotina  -  стоцатина
stotinka  -  стотинка
stotinkový  -  стотинковый
stotožnenie  -  ототожнїня
stotožnený  -  ототожненый
stotožnený  -  стотожненый
stotožniť  -  ототожнити
stotožňovanie  -  ототожнёваня
stotožňovanie  -  стотожнёваня
stotožňovať  -  ототожнёвати
stotožňovať  -  стотожнёвати
stovežatý  -  стовежатый
stovka  -  стовка
stožiar  -  стовп
strácanie  -  трачіня
strácaný  -  страчаный
strácať  -  страчати
strácať  -  тратити
strácať (zašantročovať)  -  запотрошовати
strácať farbu  -  лїняти
strácať rozum  -  шалїти
strach  -  страх
strachopud  -  боягуз


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.