Русиньскый словничок (тестовый режім)stocentimetrový  -  стоцентіметровый
stočený  -  скрученый
stodesaťmilimetrový  -  стодесятьміліметровый
stodňový  -  стоднёвый
stodola  -  боїско
stodola  -  пелевня
stodvadsiatý  -  стодвадцятый
stogramový  -  стоґрамовый
stoh  -  оборог
stoh  -  стог
stohovanie  -  стогованя
stojaci  -  стоячій
stojan  -  стоян
stojaté vody  -  стоячі воды
stojatý  -  стоячій
stoka  -  стока
stokilový  -  стокіловый
stokrát  -  стораз
stôl  -  стiл
stôl  -  стіл
stolár  -  гоблярь
stolár  -  столярь
stolárčiť  -  столярити
stolárčiť  -  столярьчіти
stoláreň  -  столярня
stolársky  -  гоблярьскый
stolček  -  стілець
stolec bez operadla  -  штокерлик
stolica  -  екскремент
stolička  -  стілча
stolička  -  столець
stolnotenisový  -  столнотенісовый
stolný  -  столовый
stolný tenis  -  пінґпонґ
stolová okružná píla  -  ціркуларка
stolová okružná píla  -  ціркулярь
stolovanie  -  столованя
stolovať  -  столовати
stomatológ  -  стоматолоґ
stomatológia  -  стоматолоґія


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.