Русиньскый словничок (тестовый режім)stihoman  -  параноя
štikanie  -  щіканя
štikať  -  щікати
štiknúť  -  щікнути
štiknutie  -  щікнутя
štikútať  -  гикати
štikútať  -  чкати
štikútavka  -  чкавка
štikútnuť  -  чкнути
stimul  -  стімул
stimulácia  -  стімулація
stimulátor  -  стімулатор
stimulovať  -  стімуловати
stimulujúci  -  стімулуючій
stínaný  -  стинаный
stínať  -  стинати
štípací  -  кусавый
štípací  -  щіпачій
štípanie  -  кусаня
štípanie  -  щіпаня
štípať  -  кусати
štípať  -  щіпати
štipec  -  щіпак
štipendijný  -  штіпендійный
štipendista  -  штіпендіста
štipendium  -  штіпендія
štipka  -  кшта
štipka  -  окыршынка
štipka  -  щіпка
štipľavý  -  печачій
štipnúť  -  щіпнути
stíšiť  -  стишыти
stisk  -  стиск
stískať  -  стискати
stískať  -  стисковати
stisnúť  -  стиснути
stisnutie  -  стиснутя
stišovať  -  стишовати
štít  -  щіт
štítíť sa  -  бдрыдити ся


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.