Русиньскый словничок (тестовый режім)skrivenie  -  скривлїня
skrivený  -  звіреный
skrivený  -  скривленый
skrivený (doska apod.)  -  звіреный
skriviť  -  скривити
skriviť sa (dosky)  -  звірити ся
skrivovať  -  скривлёвати
skrížený  -  скриженый
skrížiť  -  скрижыти
škŕkať (v bruchu)  -  курчати
skŕmenie  -  скормлїня
skŕmiť  -  скормити
škrob  -  крохмаль
škrob  -  шкроб
škrobáreň  -  шкробарня
škrobený  -  крохмаленый
škrobený  -  шкробеный
škrobený  -  шкробленый
škrobiť  -  шкробити
skromnosť  -  скромность
skromnučký  -  скромненькый
skromný  -  скромный
skropený  -  скропленый
skropiť  -  скропити
skropovať  -  скроплёвати
skrotiť  -  здомашнїти
škrtnúť  -  вычаркнути
skrúcať  -  скручати
skrucovať  -  скручовати
škrupina  -  шкарупа
škrupina  -  шкарупина
škrupinka  -  шкарупинка
skrúšenosť  -  смуток
skrútenie  -  скручіня
skrútený (doska apod.)  -  звіреный
skrútiť  -  скрутити
skrutka  -  шруба
skrutkovač  -  шрубовак
skrutkovanie  -  шрубованя
skrutkovať  -  шрубовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.