Русиньскый словничок (тестовый режім)skrinkový  -  скриньковый
škrípač  -  скрипіти
škrípanie  -  скрипіня
škrípanie  -  скриплїня
škripec  -  чіґа
skriptá  -  скріпта
skritizovaný  -  зґаненый
skritizovaný  -  зґанчованый
skritizovať  -  зґанити
skritizovať  -  зґанчовати
skritizovať  -  скрітізовати
skriva  -  скрива
skrivdený  -  скривдженый
skrivdiť  -  скривдити
skrivďovanie  -  скривджованя
skrivďovať  -  скривджовати
skrivenie  -  скривлїня
skrivený  -  звіреный
skrivený  -  скривленый
skrivený (doska apod.)  -  звіреный
skriviť  -  скривити
skriviť sa (dosky)  -  звірити ся
skrivovať  -  скривлёвати
skrížený  -  скриженый
skrížiť  -  скрижыти
škŕkať (v bruchu)  -  курчати
skŕmenie  -  скормлїня
skŕmiť  -  скормити
škrob  -  крохмаль
škrob  -  шкроб
škrobáreň  -  шкробарня
škrobený  -  крохмаленый
škrobený  -  шкробеный
škrobený  -  шкробленый
škrobiť  -  шкробити
skromnosť  -  скромность
skromnučký  -  скромненькый
skromný  -  скромный
skropený  -  скропленый
skropiť  -  скропити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.