Русиньскый словничок (тестовый режім)schystať  -  зрихтовати
schytaný  -  схапаный
schytať  -  схапати
schytávať  -  схаповати
schytávať  -  схвачовати
schytávať  -  схопляти
schytávať  -  схоповати
schytený  -  схваченый
schytiť  -  схватити
schytiť  -  схопити
schytiť (prudko)  -  здрапнути
sčierňovať  -  счорнёвати
sčítanie  -  зрахованя
sčítanie (ľudu)  -  списованя
sčítanie obyvateľstva  -  зрахованя жытелїв
sčítanie obyvateľstva  -  зрахованя обывателїв
sčítanie obyvateľstva  -  списованя жытелїв
sčítanie obyvateľstva  -  списованя обывателїв
sčítaný  -  начітаный
sčítavanie  -  зраховованя
sčítavať (ľud)  -  списовати
scivilizovať  -  сцівілізовати
scudziť  -  вкрасти
scudziť  -  украсти
seansa  -  сеанса
seba  -  себе
seba  -  ся
sebachvála  -  самохвала
sebachvála  -  самохвалїня
sebadisciplína  -  самодісціпліна
sebadôvera  -  довіра (в себе)
sebaidentifikácia  -  самоідентіфікація
sebaistý  -  себеістый
sebaklam  -  самоодурїня
sebakontrola  -  самоконтроля
sebakritickosť  -  самокрітічность
sebakritika  -  самокрітіка
sebaliečenie  -  самолїчіня
sebaochrana  -  самоохрана
sebaovládanie  -  самоконтроля


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.