Русиньскый словничок (тестовый режім)predvoj  -  авантґарда
predvoj  -  новотарство
predvojnový  -  передвойновый
predvolanka  -  предволанка
predvolať  -  предволати
predýchať  -  продыхати
predýchavať  -  продыховати
predýchnuť  -  продыхнути
predychovať  -  продыховати
predzimný  -  передзимушнїй
predzváňať  -  передзвонёвати
predzvoniť  -  передзвонити
preeditovať  -  перередаґовати
preeditovávať  -  перередаґовлёвати
preexponovať  -  переекспоновати
preexponovávať  -  переекспоновлёвати
prefajčiť  -  перекурити
prefajčiť  -  прокурити
prefajčovať  -  перекурёвати
prefarbiť  -  перебарвити
prefarbiť  -  перефарбити
prefarbovať  -  перебарвлёвати
prefarbovať  -  перефарблёвати
prefekt  -  префект
prefektúra  -  префектура
preferencia  -  преференція
preferenčný  -  преференчный
preferovanie  -  преферованя
preferovať  -  преферовати
prefíkanec  -  жыван
prefíkanec  -  жываниско
prefíkaný  -  жыван
prefíkaný človek  -  лишка
prefiltrovať  -  профілтровати
prefix  -  префікс
preformovať  -  переформовати
preformovávať  -  переформвлёвати
prefrázovať  -  перефразовати
prefrázovávať  -  перефразовлёвати
prefúkať  -  продути


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.