Русиньскый словничок (тестовый режім)prednesový  -  декламачный
predniesť  -  передати
predniesť  -  преднести
predniesť  -  проявити
prednímanie  -  антіціпація
prednímaný  -  антіціпачный
prednojazyčný  -  переднёязычный
prednopodnebný  -  переднёпіднебный
prednosť  -  предность
prednosta  -  предноста
prednostne  -  предностно
prednožiť  -  передножыти
prednožovať  -  передножовати
predný  -  переднїй
preďobať  -  переклювати
predobedie  -  передобідя
predobraz  -  передобраз
predobrý  -  предобрый
predohra  -  передогра
predohra  -  предогра
predohrať  -  передограти
predohrávať  -  передогравати
predojiť  -  передоїти
predok  -  передок
predok (na niečom)  -  перед
predok (rodina)  -  предок
predom  -  передом
predooperačný  -  передоперачный
predošlý  -  опереднїй
predošlý  -  попереднїй
predovšetkým  -  на самый перед
predovšetkým  -  передовшыткым
predpästie  -  передпястя
predpis  -  предпис
predpísaný  -  предписаный
predpísať  -  предписати
predpisovať  -  предписовати
predplácať  -  передплачовати
predplácať  -  предпачовати
predplata  -  передплата


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.