Русиньскый словничок (тестовый режім)predkladanie  -  предкладаня
predkladaný  -  предкладаный
predkladať  -  передкладати
predkladať  -  предкладати
predkláňať  -  передклонёвати
predklon  -  передклон
predkloniť  -  передклонити
predkovia  -  предкы
predkovský  -  предківскый
predkrízový  -  передкрізовый
predlhý  -  предовгый
predloha  -  предлога
predloženie  -  поданя
predloženie  -  предложіня
predložený  -  предложеный
predložiť  -  передложыти
predložiť  -  предложыти
predlženie  -  продовжіня
predĺženie platnosti  -  пролонґація
predlžený  -  продовженый
predlžiť  -  передовжыти
predĺžiť  -  продовжыти
predĺžiť platnosť  -  пролонґовати
predlžovať  -  передовжовати
predlžovať  -  продовжовати
predmanželský  -  передманжельскый
predmestie  -  передмістя
predmet  -  предмет
predmet  -  річ
predmet v tvare dosky  -  табла
predminulý  -  передминулый
prednášať  -  передавати
prednášať  -  преднашати
prednášateľ  -  преднашатель
prednáška  -  передача
prednáška  -  преднашка
prednastavený  -  допереду наставленый
prednastavený  -  допереду наштелёваный
prednastavený  -  імпліцітный
prednastavený  -  початковый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.