Русиньскый словничок (тестовый режім)predikcia  -  предікція
predimenzovať  -  передімензовати
predinfarktový  -  передінфарктовый
predinkubačný  -  передінкубачный
prediskutovať  -  передіскутовати
prediskutovať  -  продіскутовати
prediskutovávať  -  передіскутовлёвати
predislokácia  -  передіслокація
predislokovať  -  передіслоковати
predisponovať  -  передіспоновати
predísť  -  опередити
predisť  -  передыйти
predísť  -  попередити
predjedlo  -  передъїдло
predjesenný  -  передосїннїй
predjúlový  -  передъюловый
predjúnový  -  передъюновый
predkapitalistický  -  передкапіталістічный
predkladanie  -  предкладаня
predkladaný  -  предкладаный
predkladať  -  передкладати
predkladať  -  предкладати
predkláňať  -  передклонёвати
predklon  -  передклон
predkloniť  -  передклонити
predkovia  -  предкы
predkovský  -  предківскый
predkrízový  -  передкрізовый
predlhý  -  предовгый
predloha  -  предлога
predloženie  -  поданя
predloženie  -  предложіня
predložený  -  предложеный
predložiť  -  передложыти
predložiť  -  предложыти
predlženie  -  продовжіня
predĺženie platnosti  -  пролонґація
predlžený  -  продовженый
predlžiť  -  передовжыти
predĺžiť  -  продовжыти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.