Русиньскый словничок (тестовый режім)preadministrovávať  -  переадміністровлёвати
preadresovať  -  переадресовати
preadresovávať  -  переадресовлёвати
preambula  -  преамбула
preanalizovaný  -  проаналізованый
preanalizovať  -  проаналізовати
preanotovať  -  проанотовати
prearanžovať  -  переаранжовати
preatestovať  -  переатестовати
prebalamutený  -  перебаламученый
prebalamutiť  -  перебаламутити
prebaliť  -  перебалити
prebaliť (balik apod.)  -  перепаковати
prebaľovať  -  перебалёвати
prebaľovať (balík apod.)  -  перепаковлёвати
prebáť  -  перебояти
prebehnúť  -  перебігнути
prebehnúť (v čase)  -  пробігнути
prebehovať  -  перебіговати
preberanie  -  перебераня
preberaný  -  перебераный
preberať  -  переберати
preberať (v komunikácii)  -  проберати
prebiehať  -  перебігати
prebiehať  -  проходити
prebiehať (v čase)  -  пробігати
prebiehavať (v čase)  -  пробіговати
prebieliť  -  перебілити
prebieľovať  -  перебілёвати
prebíjač  -  пробивач
prebíjať  -  перебивати
prebíjať (skrz)  -  пробивати
prebiť  -  перебити
prebiť  -  пробити
prebiť (skrz)  -  пробити
prebláznieť  -  перешалїти
preblázniť  -  перешалити
preblázňovať  -  перешалёвати
preblesknúť  -  проблиснути
preblískavať  -  проблисковати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.