Русиньскый словничок (тестовый режім)potreba  -  потреба
potrebnosť  -  потрібность
potrebný  -  потребный
potrebný  -  потрібный
potrebovať  -  потребовати
potrénovať  -  потреновати
potrepať  -  потрепати
potrepovať  -  потріповати
potrestaný  -  покараный
potrestaný  -  скараный
potrestať  -  покарати
potrestať  -  потрестати
potrestať  -  скарати
potreštiť  -  потріщати
potrhať  -  поторгати
potrhávať  -  поторговати
potriasať  -  потрясовати
potriasť  -  потрясти
potriedený  -  посортованый
potriediť  -  посортовати
potrieskať  -  потріскати
potrieť  -  потерти
potriezvieť  -  потерезвіти
potrochu  -  покус
potrojný  -  потройный
potrpieť  -  потерьпіти
potrpnúť  -  потерьпнути
potrúbiť  -  потрубіти
potrvať  -  потырвати
potuchlý  -  потухлый
potuchnúť  -  потухнути
potulka  -  блуканя
potulovať sa  -  блукати ся
potupa  -  потупа
potupiť  -  потупити
potupný  -  потупный
potupovať  -  потуплёвати
poturčenec  -  потурченець
poturčiť  -  потурчіти
poturčovať  -  потурчовати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.