Русиньскый словничок (тестовый режім)potlačiť  -  потиснути
potlačiť (niečo dopredu)  -  попхати
potlačiť (v tlačiarni)  -  подруковати
potlačovaný  -  утискованый
potľapkať  -  поляпкати
potľapkávať  -  поляпковати
potĺcť  -  потовчі
potlesk  -  аплавз
potlesk  -  ляпканя
potlieť  -  потлїти
potlstieť  -  потовстїти
potme  -  потемкы
potme  -  потмі
potôčik  -  потічок
potôčik  -  ярок
potôčik (žblnkotavý)  -  гучок
potočiť  -  поточіти
potočiť (okrúhly predmet)  -  покачати
potôcky  -  потіцькый
potočný  -  поточный
potok  -  потік
potok  -  поточіна
potok  -  рінь
potom  -  пак
potom  -  потім
potom  -  потому
potomok  -  нащадок
potomok  -  потомок
potopa  -  потопа
potopený  -  потопленый
potopiť  -  потопити
potrafiť  -  потрафити
potrafovať  -  потрафляти
potrápiť  -  потрапити
potrápiť sa niečim  -  помоцовати ся
potrat  -  аборт
potrat  -  потрат
potratenie  -  абортованя
potratený  -  потраченый
potratiť  -  потратити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.