Русиньскый словничок (тестовый режім)potesaný  -  потесаный
potesať  -  потесати
potešenie  -  потїшіня
potešený  -  зрадованый
potešiť  -  потїшыти
potešiť sa  -  зрадовати ся
potesnieť  -  потїснїти
potesniť  -  потїснити
potesný  -  потїсный
potiahnuť  -  потягнути
potiaľ  -  доты
potiaľ  -  поты
potichu  -  потихы
potichúčky  -  потихіцькы
potichúčky  -  потихонькы
potiecť  -  потечі
potierať  -  потерати
potíšiť  -  потихшати
potískať  -  потискати
potískavať  -  потисковати
potisnúť  -  потиснути
potiť  -  потити
potkan  -  паткань
potkaní  -  патканїй
potkať  -  поткати
potknúť  -  підшпотати
potknúť  -  пошпотати
potknúť sa  -  зашпотати ся
potknúť sa  -  пошпотити ся
potkýnať  -  підшпотовати
potkýnať  -  пошпотовати
potkýnať  -  шпотати
potlačiť  -  потиснути
potlačiť (niečo dopredu)  -  попхати
potlačiť (v tlačiarni)  -  подруковати
potlačovaný  -  утискованый
potľapkať  -  поляпкати
potľapkávať  -  поляпковати
potĺcť  -  потовчі
potlesk  -  аплавз


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.