Русиньскый словничок (тестовый режім)posyp  -  посып
posýpaný  -  посыпаный
posypať  -  посыпати
posypať štrkom  -  жвіровати
posýpka  -  посыпка
posypovať  -  посыповати
pot  -  пот
potade  -  доты
potadiaľ  -  потады
poťah  -  потяг
poťahať  -  потїгати
poťahať  -  потягати
poťahovať  -  потїговати
poťahovať  -  потяговати
potajomky  -  потаёмкы
potancovať  -  потанцёвати
potápať  -  нуряти
potápať  -  потоплёвати
potápať sa  -  нуряти ся
potecha  -  потїха
potelefonovať  -  потелефоновати
potemnený  -  потемненый
potemnieť  -  заневиднїти ся
potemnieť  -  потемнїти
potemniť  -  потемнити
potencia  -  потенція
potenciál  -  потенціал
potenciálny  -  потенціалный
potenčný  -  потенчный
potentát  -  потентат
poteplieť  -  потеплїти
poteraz  -  понынї
potesaný  -  потесаный
potesať  -  потесати
potešenie  -  потїшіня
potešený  -  зрадованый
potešiť  -  потїшыти
potešiť sa  -  зрадовати ся
potesnieť  -  потїснїти
potesniť  -  потїснити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.