Русиньскый словничок (тестовый режім)pohľad  -  погляд
pohľadať  -  поглядати
pohladenie  -  погладжіня
pohladenie  -  погласканя
pohladiť  -  погладити
pohladiť  -  погласкати
pohladkať  -  погласкати
pohľadnica  -  картка
pohladnúť  -  поголоднїти
pohladovať  -  поголодовати
pohládzať  -  погладжовати
pohlásiť  -  поголосити
pohlavár  -  поглаварь
pohlavie  -  поглавя
pohlavné ústrojenstvo  -  природжіня
pohlavný  -  поглавный
pohlavný úd  -  пуцка
pohlavok  -  позауха
pohĺbiť  -  поглубити
pohlcovanie  -  абсорбція
pohltať  -  полыґати
pohltenie  -  абсорпція
pohltenie  -  сорбція
pohluchnúť  -  поглухнути
pohlúpieť  -  поглупіти
pohlušiť  -  поглушыти
pohnať  -  погнати
pohnevať  -  погнївати
pohnevať  -  посердити
pohniezdiť  -  погнїздити
pohniť  -  погнити
pohnojiť  -  погноїти
pohnúť  -  порушати
pohnúť  -  рушыти
pohnúť sa  -  рушыти ся
pohnútka  -  прічіна
pohnutý  -  розрушеный
pohoda  -  погода
pohodený (časť oblečenia)  -  злущеный
pohodiť  -  пошмарити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.