Русиньскый словничок (тестовый режім)poagitovať  -  поаґітовати
pobabrať  -  побабрати
pobalamucovať  -  побалаковати
pobalamutený  -  пошалїтый
pobalamutiť  -  побалакати
pobalamutiť  -  побаламутити
pobalamutiť  -  пошалити
pobaliť  -  побалити
pobaliť  -  попаковати
pobaliť  -  поспаковлёвати
pobanketovať  -  побанкетовати
pobáť sa  -  побояти ся
pobaviť  -  побавити
pobečať  -  побекати
pobedniť (stavbu)  -  пошаловати
pobehaj  -  ґалґан
pobehaj  -  побігайко
pobehať  -  побігати
pobehlica  -  лёмпа
pobehlica  -  райза
pobehnúť  -  побігнути
pobehovať  -  побіговати
pobelieť  -  побілїти
pobeliť  -  побілити
poberať  -  поберати
pobesnieť  -  побіснїти
pobesniť  -  побіснити
pobiede  -  побідї
pobiednieť  -  побіднїти
pobíjať  -  побивати
pobiť  -  побити
pobláznený  -  пошалїтый
pobláznieť  -  поблазнїти
pobláznieť  -  пошалїти
poblázniť  -  поблазнити
poblázniť  -  пошалити
pobledlý  -  блядый
pobledlý  -  поблїдлый
poblednieť  -  поблїднїти
poblednúť  -  поблїднути


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.