Русиньскый словничок (тестовый режім)odvolanie  -  одкликаня
odvolať  -  одкликати
odvolať  -  одкликнути
odvolať  -  одречі
odvolať sa  -  покликати ся
odvolávať  -  одкликати
odvolávať sa  -  покликовати ся
odvolený  -  одволеный
odvoliť  -  одволити
odvoz  -  одвоз
odvracať  -  одвертати
odvrat  -  одхылїня
odvrátiť  -  одвернути
odvrávať  -  пысковати
odvrchu  -  одверьха
odvrhnúť  -  одшмарити
odvrhnúť (zbaviť sa)  -  збыти ся
odvrhnutý  -  одвергнутый
odvrieť  -  одкыпіти
odvšade  -  одвсягды
odvtedy  -  одтогды
odvykať  -  одвыкати
odvyknúť  -  одвыкнути
odvysielaný  -  одвысыланый
odvysielať  -  одвысылати
odvzdušniť  -  одвздушнити
odvzdušňovať  -  одвздушнёвати
odvždy  -  здавна
odymený  -  окуреный
odymiť  -  окурити
odymovanie  -  окурёваня
odymovať  -  окурёвати
odysea  -  одісеа
odzačiatku  -  одзачатку
odzadu  -  одзаду
odzajtra  -  одзавтра
odzátkovať  -  одоткати
odzbrojenie  -  одзброїня
odzbrojenie  -  роззброїня
odzbrojený  -  одзброєный


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.