Русиньскый словничок (тестовый режім)odvodiť  -  доводити
odvodiť  -  одводити
odvodnený  -  одводненый
odvodnený  -  одоводненый
odvodniť  -  одоводнити
odvodňovanie  -  одводнёваня
odvodňovať  -  одводнёвати
odvodňovať  -  одоводнёвати
odvodný  -  одводный
odvodzovanie  -  выводжаня
odvodzovanie  -  одводжованя
odvodzovaný  -  выводжаный
odvodzovať  -  одводжовати
odvolanie  -  одкликаня
odvolať  -  одкликати
odvolať  -  одкликнути
odvolať  -  одречі
odvolať sa  -  покликати ся
odvolávať  -  одкликати
odvolávať sa  -  покликовати ся
odvolený  -  одволеный
odvoliť  -  одволити
odvoz  -  одвоз
odvracať  -  одвертати
odvrat  -  одхылїня
odvrátiť  -  одвернути
odvrávať  -  пысковати
odvrchu  -  одверьха
odvrhnúť  -  одшмарити
odvrhnúť (zbaviť sa)  -  збыти ся
odvrhnutý  -  одвергнутый
odvrieť  -  одкыпіти
odvšade  -  одвсягды
odvtedy  -  одтогды
odvykať  -  одвыкати
odvyknúť  -  одвыкнути
odvysielaný  -  одвысыланый
odvysielať  -  одвысылати
odvzdušniť  -  одвздушнити
odvzdušňovať  -  одвздушнёвати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.