Русиньскый словничок (тестовый режім)odvod  -  асентірка
odvod  -  одвод
odvodenie  -  выводжіня
odvodenie  -  одводжіня
odvodenina  -  дерівація
odvodenina  -  одводженина
odvodený  -  выводженый
odvodiť  -  доводити
odvodiť  -  одводити
odvodnený  -  одводненый
odvodnený  -  одоводненый
odvodniť  -  одоводнити
odvodňovanie  -  одводнёваня
odvodňovať  -  одводнёвати
odvodňovať  -  одоводнёвати
odvodný  -  одводный
odvodzovanie  -  выводжаня
odvodzovanie  -  одводжованя
odvodzovaný  -  выводжаный
odvodzovať  -  одводжовати
odvolanie  -  одкликаня
odvolať  -  одкликати
odvolať  -  одкликнути
odvolať  -  одречі
odvolať sa  -  покликати ся
odvolávať  -  одкликати
odvolávať sa  -  покликовати ся
odvolený  -  одволеный
odvoliť  -  одволити
odvoz  -  одвоз
odvracať  -  одвертати
odvrat  -  одхылїня
odvrátiť  -  одвернути
odvrávať  -  пысковати
odvrchu  -  одверьха
odvrhnúť  -  одшмарити
odvrhnúť (zbaviť sa)  -  збыти ся
odvrhnutý  -  одвергнутый
odvrieť  -  одкыпіти
odvšade  -  одвсягды


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.