Русиньскый словничок (тестовый режім)odvariť  -  одварити
odvarovať  -  одварёвати
odvážať  -  одвозити
odvážený  -  одваженый
odvážiť  -  одважыти
odvážne  -  одважно
odvážnejší  -  смілїшый
odvážnejšie  -  смілше
odvážny  -  ґуражный
odvážny  -  небоязливый
odvážny  -  одважный
odvážny  -  смілый
odvažovať  -  одважовати
odväzovať  -  одвязовати
odvčera  -  одвчера
odvďačiť  -  одвдячіти
odvďačiť sa  -  зреваншовати ся
odvďačiť sa  -  одвдячіти ся
odvďačiť sa  -  одслужыти ся
odvďačovať sa  -  одвдячовати ся
odvďačovať sa  -  реваншовати ся
odvečerať  -  одвечеряти
odvedenec  -  бранець
odvedenie  -  одведжіня
odvedený  -  одведженый
odveký  -  одвікый
odveký  -  одвічный
odveslovať  -  одвесловати
odveta  -  одплата
odveta  -  одповідь (одплата)
odvetiť  -  одповісти
odvetvie  -  бранджа
odvezený  -  одвезеный
odviazaný  -  одвадженый
odviazať  -  одвязати
odviazať (niečo)  -  одвадити
odviesť  -  одвести
odviezť  -  одвезти
odvíjaný  -  одвиваный
odvíjať  -  одвивати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.