Русиньскый словничок (тестовый режім)odtrhnutie sa  -  одорваня ся
odtrhnutý  -  одорваный
odtrhnutý  -  одторгнутый
odtrhnutý  -  урватый
odtrpieť  -  одтерпіти
odtrúbený  -  одтрубеный
odtrúbený  -  одтрубленый
odtrúbiť  -  одтрубіти
odtučnený  -  одтучненый
odtučniť  -  одтучнити
odtučňovať  -  одтучнёвати
odúčať  -  одучати
odučený  -  одученый
odučiť  -  одучіти
odumierať  -  одмерати
odumierať  -  одумерати
odumretý  -  одумертый
odumrieť  -  одумерти
odurený  -  одуреный
oduševnenie  -  одушевлїня
oduševnený  -  одушевненый
oduševniť  -  одушевнити
oduševňovať  -  одушевняти
odušovňovať  -  одушевнёвати
odušu  -  одушу
oduť  -  одути
odutý  -  обдутый
odutý  -  одутый
odúvať  -  оддувати
odúvať  -  одувати
odvádzať  -  одваджати
odvaha  -  ґураж
odvaha  -  кураж
odvaha  -  одвага
odvaha  -  смілость
odvalený  -  одваленый
odvaliť  -  одвалити
odvaľovať  -  одвалёвати
odvápnený  -  одвапненый
odvápniť  -  одвапнити


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.