Русиньскый словничок (тестовый режім)odtam  -  одтам
odtancovať  -  одтанцёвати
odťať  -  одотнути
odťať  -  одтяти
odťatý  -  одотнутый
odťatý  -  одтятый
odtečený  -  одтеченый
odtekanie  -  одтїканя
odtekať  -  одтїкати
odteraz  -  однынї
odteraz  -  одтеперь
odtesnený  -  одтїсненый
odtesniť  -  одтїснити
odťesňovať  -  одтїсняти
odtiahnúť  -  одтягнути
odtiaľ  -  одты
odtiecť  -  одтечі
odtienený  -  одтїненый
odtieniť  -  одтїнити
odtienok  -  одтїнок
odtínaný  -  одтинаный
odtínať  -  одтинати
odtínať  -  одтїняти
odtláčať  -  одтисковати
odtlačiť  -  одтиснути
odtlačok  -  одтиск
odtočiť (okrúhly predmet)  -  одкачати
odtoho  -  одтого
odtok  -  одток
odtrepať  -  одтрепати
odtŕhaný  -  урываный
odtrhať  -  одторгати
odtŕhať  -  урывати
odtrhnúť  -  одорвати
odtrhnúť  -  одторгнути
odtrhnúť  -  урвати
odtrhnúť sa  -  одорвати ся
odtrhnutie sa  -  одорваня ся
odtrhnutý  -  одорваный
odtrhnutý  -  одторгнутый


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.