Русиньскый словничок (тестовый режім)odsunutie  -  одсунутя
odsunutý  -  одсунутый
odsúvať  -  одсувати
odsuvník  -  апостроф
odšvindľovať  -  одшвіндлёвати
odsvišťať  -  одсвистати
odsýchať  -  одсыхати
odsypať  -  одсыпати
odsypávať  -  одсыповати
odsypovať  -  одсыповати
odtabuizovať  -  одтабуізовати
odťahovať  -  одстяговати
odťahovať  -  одтїгати
odťahovať  -  одтяговати
odtajenie  -  одтаїня
odtajený  -  одтаєный
odtajiť  -  одтаїти
odtajnený  -  одтайненый
odtajniť  -  одтайнити
odtajovať  -  одтаёвати
odtam  -  одтам
odtancovať  -  одтанцёвати
odťať  -  одотнути
odťať  -  одтяти
odťatý  -  одотнутый
odťatý  -  одтятый
odtečený  -  одтеченый
odtekanie  -  одтїканя
odtekať  -  одтїкати
odteraz  -  однынї
odteraz  -  одтеперь
odtesnený  -  одтїсненый
odtesniť  -  одтїснити
odťesňovať  -  одтїсняти
odtiahnúť  -  одтягнути
odtiaľ  -  одты
odtiecť  -  одтечі
odtienený  -  одтїненый
odtieniť  -  одтїнити
odtienok  -  одтїнок


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.