Русиньскый словничок (тестовый режім)odstránený  -  одстраненый
odstrániť  -  вылучіти
odstrániť  -  одстранити
odstraňovať  -  одстранёвати
odstrašenie  -  знеохочіня
odstrašený  -  одстрашеный
odstrašiť  -  знеохотити
odstrašiť  -  одстрашыти
odstrašovať  -  одстрашовати
odstrašujúci  -  одстрашуючій
odstrčiť  -  дрылити
odstrel  -  одстрїл
odstrelený  -  одстрїленый
odstreliť  -  одстрїлити
odstreľovať  -  одстрїлёвати
odstrihaný  -  одстриженый
odstrihať  -  одстригати
odstrihať  -  одстричі
odstrihnúť  -  одстригнути
odstrihnúť  -  одстричі
odstrúhať  -  одстругати
odstup  -  одступ
odstúpenie  -  одступлїня
odstúpenie z úradu  -  абдікація
odstúpenie z úradu  -  одступлїня з уряду
odstúpený  -  одступеный
odstúpený  -  одступленый
odstúpiť  -  абдіковати
odstúpiť  -  выцофати ся
odstúpiť  -  одступити
odstúpiť  -  одступити з уряду
odstúpiť z úradu  -  зречі ся уряду
odstupné  -  одступне
odstupňovanosť  -  крочай
odstupňovať  -  ґрадовати
odstupovať  -  выцофовати ся
odstupovať  -  одступати
odstupovať  -  уступати ся
odšúchať  -  одшухати
odsúdenie  -  одсуджіня


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.