Русиньскый словничок (тестовый режім)odskákať  -  одскакати
odskakovať  -  одскаковати
odškeriť  -  одшкірити
odškierať  -  одшкіряти
odskočený  -  одскоченый
odskočiť  -  одскочіти
odškodné  -  одшкодне
odškodniť  -  одшкоднити
odškodňovať  -  одшкоднёвати
odskok  -  одскок
odškrabať  -  одшкрябати
odškrabnúť  -  одшкрябнути
odškrabovať  -  одшкрябовати
odskrutkovať  -  одскрутковати
odskrutkovať  -  одшрубовати
odskúšať  -  одскушати
odsluhovať  -  одслуговати
odslúžený  -  одслуженый
odslúžiť  -  одслужыти
odšmarený  -  одшмареный
odšmariť  -  одшмарити
odspievať  -  одспівати
odspodu  -  одсподу
odštartovať  -  одштартовати
odstáť  -  одстояти
odstať sa  -  одстати ся
odštátnený  -  одштатненый
odštátniť  -  одштатнити
odstávanie  -  одставаня
odstávať  -  одставати
odstavať  -  одставляти
odstávať  -  одстоёвати
odstaviť  -  одставити
odšťebovať  -  одщебетати
odstenať  -  одстукати
odštepiť  -  одщіпити
odštiepený  -  одщіпеный
odštiepený  -  одщіпленый
odštipnúť  -  одщіпнути
odštipovať  -  одщіпляти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.