Русиньскый словничок (тестовый режім)odsadať  -  одсїдати
odsadený  -  одсадженый
odsadiť  -  одсадити
odsadnúť  -  одсїсти
odsadzovať  -  одсаджовати
odsalutovať  -  одсалутовати
odsávanie  -  одссаваня
odsávať  -  одсавати
odschnúť  -  одсохнути
odsedený  -  одсидженый
odsedieť  -  одсидїти
odsekaný  -  одсїченый
odsekať  -  одсїкати
odsekať  -  одсїчі
odseknúť  -  одсїчі
odseknutý  -  одсїченый
odsev  -  одсїв
odsiať  -  одсїяти
odsídlený  -  одселеный
odsídliť  -  одселити
odsídľovať  -  одселяти
odsielaný  -  одсыпаный
odsielať  -  одсылати
odsievať  -  одсївати
odskákať  -  одскакати
odskakovať  -  одскаковати
odškeriť  -  одшкірити
odškierať  -  одшкіряти
odskočený  -  одскоченый
odskočiť  -  одскочіти
odškodné  -  одшкодне
odškodniť  -  одшкоднити
odškodňovať  -  одшкоднёвати
odskok  -  одскок
odškrabať  -  одшкрябати
odškrabnúť  -  одшкрябнути
odškrabovať  -  одшкрябовати
odskrutkovať  -  одскрутковати
odskrutkovať  -  одшрубовати
odskúšať  -  одскушати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.