Русиньскый словничок (тестовый режім)odrhnutie  -  очуханя
odrhovať  -  очухати
odriecť  -  одречі
odriekanie  -  одрїканя
odriekať  -  одрїкати
odriekavý  -  одрїкавый
odrieknuť  -  одречі
odrieknutý  -  одреченый
odrieť  -  одерти
odrobenina  -  скыршенина
odrobený  -  одпрацованый
odrobený  -  одробеный
odrobený  -  одробленый
odrobiť  -  одробити
odroda  -  одрода
odroda  -  сорта
odroda  -  файта
odrodenie  -  одроджіня
odrodilec  -  зрадця
odrodiť  -  одродити
odrotovať  -  одротовати
odrovnať  -  зруйновати
odrovnať  -  одписати (зруйновати)
odrúbať  -  одрубати
odrubovať  -  одрубовати
odryť  -  одрыти
odrývať  -  одрывати
odsadať  -  одсїдати
odsadený  -  одсадженый
odsadiť  -  одсадити
odsadnúť  -  одсїсти
odsadzovať  -  одсаджовати
odsalutovať  -  одсалутовати
odsávanie  -  одссаваня
odsávať  -  одсавати
odschnúť  -  одсохнути
odsedený  -  одсидженый
odsedieť  -  одсидїти
odsekaný  -  одсїченый
odsekať  -  одсїкати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.