Русиньскый словничок (тестовый режім)odrastok  -  одросток
odraz  -  одраз
odrážanie (lúč, útok)  -  одбиваня (луч, атак)
odrážaný (lúč, útok)  -  одбиваный (луч, атак)
odrážať  -  одражати
odrážať (lúče, útoky)  -  одбивати (лучі, атакы)
odrážateľ  -  одражатель
odrazenie  -  одражіня
odrazený  -  одраженый
odraziť  -  одразити
odráziť (lúče, útoky)  -  одбити (лучі, атакы)
odrazu  -  одразу
odreagovanie  -  абреакція
odreagovanie  -  одреаґованя
odreagovať  -  одреаґовати
odredigovať  -  одредіґовати
odregulovať  -  одреґуловати
odretý  -  оддертый
odretý  -  одертый
odrezať  -  одрїзати
odrezávať  -  одрїзовати
odrezok  -  одрїзок
odrhnutie  -  очуханя
odrhovať  -  очухати
odriecť  -  одречі
odriekanie  -  одрїканя
odriekať  -  одрїкати
odriekavý  -  одрїкавый
odrieknuť  -  одречі
odrieknutý  -  одреченый
odrieť  -  одерти
odrobenina  -  скыршенина
odrobený  -  одпрацованый
odrobený  -  одробеный
odrobený  -  одробленый
odrobiť  -  одробити
odroda  -  одрода
odroda  -  сорта
odroda  -  файта
odrodenie  -  одроджіня


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.