Русиньскый словничок (тестовый режім)odieranie  -  обдераня
odieranie  -  оддераный
odierať  -  оддерати
odierať  -  одерати
odieť  -  одїти
odievanie  -  одїваня
odievať  -  одївати
odísť  -  одыйти
odistený  -  одіщеный
odistiť  -  одістити
odizolovať  -  одізоловати
odjakživa  -  здавна
odjakživa  -  оддавна
odjazd  -  одъїзд
odjedajú  -  одъїдають
odjedať  -  одъїдати
odjesť  -  одъїсти
odkašlaný  -  одкашланый
odkašľať  -  одкашлати
odkašľovať  -  одкашлёвати
odkaz  -  дїдовизна (одказ)
odkaz  -  одказ
odkázanosť  -  завислость
odkázaný  -  одказаный
odkázať  -  одказати
odkazovať  -  одказовати
odkedy  -  одколи
odkedy to bolo nové  -  однова
odkesľovať  -  одкреслёвати
odkiaľ  -  выдкы
odkiaľ  -  одкы
odkiaľ pochádzaš  -  скады єсь?
odkiaľsi  -  одкысь
odklad  -  одклад
odkladať  -  одкладовати
odkladný  -  одкладный
odkláňať  -  одкланяти
odkláňať  -  одклоняти
odklepať  -  одклепати
odklepávať  -  одклеповати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.