Русиньскый словничок (тестовый режім)odhradenie  -  одгороджіня
odhradený  -  одгородженый
odhradiť  -  одгородити
odhradzovať  -  одгороджовати
odhraničený  -  одграніченый
odhraničiť  -  одгранічіти
odhrmieť  -  одгырміти
odhŕňaný  -  одгартаный
odhŕňať  -  одгартати
odhrnúť  -  одгорнути
odhrýzať  -  одгрызати
odhryznúť  -  одгрызнути
odhryznúť  -  одкусити
odhryznutý  -  одкушеный
odhryzovať  -  одкусовати
odhrýzť  -  одгрызти
odhýňať  -  одгынати
odídený  -  одыйдженый
odieranie  -  обдераня
odieranie  -  оддераный
odierať  -  оддерати
odierať  -  одерати
odieť  -  одїти
odievanie  -  одїваня
odievať  -  одївати
odísť  -  одыйти
odistený  -  одіщеный
odistiť  -  одістити
odizolovať  -  одізоловати
odjakživa  -  здавна
odjakživa  -  оддавна
odjazd  -  одъїзд
odjedajú  -  одъїдають
odjedať  -  одъїдати
odjesť  -  одъїсти
odkašlaný  -  одкашланый
odkašľať  -  одкашлати
odkašľovať  -  одкашлёвати
odkaz  -  дїдовизна (одказ)
odkaz  -  одказ


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.