Русиньскый словничок (тестовый режім)odhliadnuc od  -  непозераючі на
odhniť  -  одгнити
odhnívať  -  одгнивати
odhodený  -  одшмареный
odhodiť  -  одшмарити
odhora  -  одгоры
odhorený  -  одгореный
odhorieť  -  одгорїти
odhostený  -  одгощеный
odhostiť  -  одгостити
odhovárať  -  одгваряти
odhovorený  -  одгвареный
odhovorený  -  одговореный
odhovoriť  -  одгварити
odhovoriť  -  одговорити
odhrabaný  -  одграбаный
odhrabať  -  одграбати
odhrabávať  -  одграбовати
odhradenie  -  одгороджіня
odhradený  -  одгородженый
odhradiť  -  одгородити
odhradzovať  -  одгороджовати
odhraničený  -  одграніченый
odhraničiť  -  одгранічіти
odhrmieť  -  одгырміти
odhŕňaný  -  одгартаный
odhŕňať  -  одгартати
odhrnúť  -  одгорнути
odhrýzať  -  одгрызати
odhryznúť  -  одгрызнути
odhryznúť  -  одкусити
odhryznutý  -  одкушеный
odhryzovať  -  одкусовати
odhrýzť  -  одгрызти
odhýňať  -  одгынати
odídený  -  одыйдженый
odieranie  -  обдераня
odieranie  -  оддераный
odierať  -  оддерати
odierať  -  одерати


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.