Русиньскый словничок (тестовый режім)odďaleka  -  оддалека
odďaľovať  -  оддалёвати
oddanie  -  одданя
oddanosť  -  вірность
oddaný  -  одданый
oddať  -  оддати
oddávaný  -  оддаваный
oddávať  -  оддавати
oddávať sa nádeji  -  плекати надїю
oddávna  -  здавна
oddávna  -  оддавна
oddelene  -  екстра (оддїлено)
oddelene  -  окремо
oddelene (separátne)  -  окремо
oddelenie  -  департамент
oddelenie  -  оддїлїня
oddelený  -  екстра (оддїлено)
oddelený  -  оддїленый
oddelený  -  окремый
oddelený (separátny)  -  окремый
oddeliť  -  оддїлити
oddeliť  -  одокремити
oddeliť  -  розлучіти
oddeľovať  -  оддїлёвати
oddeľovať  -  одокремлёвати
oddeľovať  -  розлучати
oddeľovať  -  розлучовати
oddialený  -  оддаленый
oddialiť  -  одалити
oddiaľovať  -  одаляти
oddiel  -  оддїл
oddiskutovať  -  оддіскутовати
oddisponovať  -  оддіспоновати
oddnes  -  одднесь
oddojená  -  оддоєна
oddojiť  -  оддоїти
oddrapať  -  оддрапати
oddrapávať  -  оддраповати
oddrapovať  -  оддраповати
oddrieť  -  оддерти


дозаду допереду

Актуалізоване 2012-10-21, чісло перекладів є 52400. Кори GPL.